ادرس لینک ها: Skip Navigation Links
 جستجو نماینده گی ها
   نماینده گی و فروعات خارجی بانک
ارتباطات
 نقشه سایت             ارتباطات مفید

صفحه اصلیدر باره مااندوخته هاتسهیلات اعتباریانتقالات و خدماتبانکداری اسلامینماینده گی هاانلاین بانکداریبه ویب سایت بانک ملی افغان خوش آمدید

حسابات امانت معیادی
 
بانک ملی افغان برای مشتریان خویش بیشترین مفاد را عرضه میدارد

3 %p.a

انتقالات
 
بانک ملی افغان منحیث عضو شبکه  سویفت جهانی , برای مشتریان خویش خدمات انتقال پول را در سرتاسر جهان عرضه میدارد
حسابات پس انداز
 
بانک ملی افغان برای حسابات پس انداز خویش بیشترین مفاد را عرضه میدارد

 

      معلومات بیشتر...             معلومات بیشتر...             معلومات بیشتر...       تبادله اسعار
 نوع اسعار  فروش  خرید
 دالر  58.25  57.35
 ایرو  73.92  71.82
 پوند  92.99   90.19

Updated Rate:-30-Oct-2014