وسترن یونین

ويسترن یونین یک شبکه جهانی برای ارسال و دریافت پول میباشد, که با داشتن بیشتر از 600,000 نماینده در 200 کشور جهان، خدمات انتقال پول را ارائه می نماید. از طریق شبکه وسترن یونین در ظرف چند دقیقه برای فامیل، خانواده و دوستان خود در بیشتر از کشور های جهان پول را از طریق بانک ملی افغان ارسال نماید. همچنان هموطنان عزیز میتوانند به آنعده بانک های که شخص گیرنده حساب بانکی داشته باشد پول را از بانک ملی افغان به حساب بانکی فامیل و دوستان خویش ارسال نمائید.

شرایط دریافت پول از طریق شبکه ویسترن یونین:
  1. داشتن شماره حواله (MTCN)
  2. داشتن اصل تذکره ویا پاسپورت بااعتبار
  3. نام شخص و کشور ارسال کننده پول
  4. مبلغ پول ارسال شده
شرایط ارسال پول از طریق شبکه ویسترن یونین:

داشتن اصل تذکره ویا پاسپورت بااعتبار 
نام و تخلص دقیق شخص 
آدرس دقیق دریافت کننده پول 
داشتن اصل مبلغ ارسالی + کمیشن ارسال پول