Bank-e-Mille Afghan

محصولات و خدمات ما


بانک ملی افغان با 90 سال تجربه در عرصه بانکداری منحیث اولین و با اعتبارترین بانک


در خدمت مشتریان گرامی قرار دارد

Basket

بانکداری اسلامی

بانک ملی افغان بخش بانکداری اسلامی را در اواخر سال 1388 افتتاح نمود تا از آن طریق توانسته باشد خدمات معیاری بانکداری اسلامی را نیز در کشور تطبیق نماید

Laptop

بانکداری آنلاین

مشتریان گرامی بانک ملی افغان میتوانند حسابات خود را با استفاده از آنلاین بانکنگ بانک ملی افغان چک نمایند بانک ملی افغان برای سهولت هرچه بهتر شما مشتریان عزیز میکوشد

Locked

سپرده ها

بانک ملی افغان خدمات را در بخش های حسابات جاری حسابات پس انداز حسابات میعادی برای شما مشتریان فراهم میسازد بانک ملی افغان اولین و با اعتبار ترین بانک در افغانستان


قروض

این تسهیلات قرضه به طور خاص برای کارکنان دولت که دارای مدت خدمت کمتر از 10 سال و بیش از 35 سال نباشند طراحی شده است.

وسترن یونین

سیستم وسترن یونین یکی از سیستم های پیشرفته مالی دنیا میباشد که سهولت بسیار خوبی را برای اشخاص انفرادی فراهم نموده است که یک شخص به شخص دیگر به اکثر از ممالک دنیا در ظرف چند دقیقه محدود پول ارسال ویا دریافت کرده میتواند

خدمات سویفت

سیستم سویفت یگانه سیستم جهانی در امور مالی که از آن بانکهای تمام جهان استفاده مینمایند در تمام انتقالات که به خارج از کشور ارسال میگردد با استفاده از همین سیستم صورت میگیرد

اخبار بانکاطلاعیه

بانک ملی افغان در نظر دارد سرور ها وسایل و ماشین آلات دیتابیس (Dr site) خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه

بانک ملی افغان در نظر دارد پرزه جات ماشین های ای تی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه

به تاسی از قرار قضایی نمبر (3) مورخ 17/01/1392 ریاست محترم دیوان رسیده گی به قضایای تجارتی ولایت هرات که به تخلیه و تجویز ملکیت حاجی غلام حضرت حکم صادر گردیده بود جهت تطبیق حکم ذریعه مکتوب شماره 1272 بر 1013 مورخ 1445/9/21 آمریت حقوقی هرات مواصلت ورزیده است قرار است ملکیت حاجی غلام حضرت و اقع ناحیه سوم شاروالی ولایت هرات از طریق داوطلبی و مزایده بفروش برسد اشخاض حقیقی و حکمی که خواهش خرید جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی (20) یوم به آمریت محترم حقوق ولایت هرات بسپارند، شرطنامه را ملاحظه و تامینات نقداً در جلسه اخذ میگردد. و اسامی حاجی غلام حضرت در روز جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت مسولیت بعدی متوجه خودش میباشد.

بانک ملی افغان

بانک ملی افغان اولین وپیشگام ترین بانک درافغانستان میباشد که به تاریخ 9 ثور1312 هـ ش تاسیس گردیده است. بانک ملی افغان ساختاربانکداری را در افغانستان معرفی نموده والی تاسیس دافغانستان بانک (1318) وظایف بانک مرکزی را نیز پیش برده و دارای شهرت 75 ساله به سطح افغانستان و جهان میباشد. این بانک با سرمایه ابتدایی 9,6 میلیون افغانی به فعالیتهای بانکی خویش شروع نموده که ازجمله این سرمایه (72) فیصد آن مربوط سکتور خصوصی و (28 ) فیصد آن مربوط سکتور دولتی بود ، این بانک درسال 1355 توسط دولت وقت کاملاً ملی اعلان شد. بانک ملی افغان ازبدو تاسیس خویش مصمم است تا درانکشاف ساحات عمده یی مانند تجارت، صنعت تجارتی و زراعت فعالیتهای بانکی خویش را پیش برد و مجهز با تمام انواع امکانات بانکی گردیده و آماده است تا برای مشتریان خویش زمینه ارائه بهترین خدمات بانکی را فراهم نماید.

ارتباط با ما
Islamic Banking Icon

بانکداری اسلامی

Swift Icon

سویفت

24/7 ATM Icon

24/7 ATM

Loan Icon

بانکداری آنلاین