ser Bank-e-Millie Afghan Bank-e-Millie Afghan

بانک ملی افغان

بانک ملی افغان اولین وپیشگام ترین بانک درافغانستان میباشد که به تاریخ 9 ثور1312 هـ ش تاسیس گردیده است. بانک ملی افغان ساختاربانکداری را در افغانستان معرفی نموده والی تاسیس دافغانستان بانک (1318) وظایف بانک مرکزی را نیز پیش برده و دارای شهرت 75 ساله به سطح افغانستان و جهان میباشد. این بانک با سرمایه ابتدایی 9,6 میلیون افغانی به فعالیتهای بانکی خویش شروع نموده که ازجمله این سرمایه (72) فیصد آن مربوط سکتور خصوصی و (28 ) فیصد آن مربوط سکتور دولتی بود ، این بانک درسال 1355 توسط دولت وقت کاملاً ملی اعلان شد. بانک ملی افغان ازبدو تاسیس خویش مصمم است تا درانکشاف ساحات عمده یی مانند تجارت، صنعت تجارتی و زراعت فعالیتهای بانکی خویش را پیش برد و مجهز با تمام انواع امکانات بانکی گردیده و آماده است تا برای مشتریان خویش زمینه ارائه بهترین خدمات بانکی را فراهم نماید.

ارتباط با ما

Latest Newsاطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان یکباب تعمیر سه منزله که دارای پنج اطاق می باشد به مساحت (۱۲۵۰) فت مربع جایداد خویش که در منطقه (Cambridge Court. 210 Shepherds Bush Road-London-W6 7NJ 12) شهر لندن کشور انگلستان موقعیت دارد را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد. بنا اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد.


اطلاعیه بانک ملی افغان

محترم فواد ولد محمد سعید با ارایه مبلغ(۲۰۰۰۰) بیست هزار افغانی ماهوار میخواهد یکباب گدام معه ساحه پیشروی آن به مساحت (۱۰۰۰) مترمربع ملکیت بانک ملی افغان واقع شهر مزارشریف را که در مجلس داوطلبی برنده گردیده بود برای مدت سه سال به کرایه بگیرد. اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را بالا تر از نرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۱۴) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر مزار شریف بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی هفت پایه جنراتور که آفرگشایی آن بتاریخ 14/11/1400 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت میدل ایست لوجستیکی خدمتونه به مبلغ (9،990،000.00 ) نه میلیون نو صدو نود هزار افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارایه نمایند.

| All News |


Our Services


BMA Banking services is designed to meet the highest expectation of our customers;


Everywhere and Everytime

Deposite Scheme

We provide products ranging from current, saving accounts and a wide range of term deposits options with competitive rates.

Online Banking

Through online banking system, you can access your BMA bank account any time from any corner of the world.

BMA Swift

Through our secure and trustable SWIFT facility, send and receive money at a faster pace across the world.

Board Of Management

  عبدالعزیز بابکرخیل

  ریس هیئت عامل بانک ملی افغان

Abdul Aziz Babakarkhail
Chief Executive Officer(CEO)

  محب الله امینی

  آمر مالی

Mohibullah Amini
Chief Financial Officer(CFO)

  بشیر احمد نایل

  آمر عملیاتی

Bashir Ahmad Naail
Chief Operation Officer(COO)

  وحیدالله حکیمی

  آمر اعتبارات

Wahidullah Hakimi
Chief Credit Officer(CCO)

Deposit

Swift

24/7 ATM

Loan