اندوخته ها

بانک ملی افغان خدمات را در بخش های حسابات جاری حسابات پس انداز حسابات معیادی برای شما مشتریان فراهم میسازد بانک ملی افغان اولین و با اعتبار ترین بانک در افغانستان

آنلاین بانکنگ

مشتریان گرامی بانک ملی افغان میتوانند حسابات خود را با استفاده از آنلاین بانکنگ بانک ملی افغان چک نمایند بانک ملی افغان برای سهولت هرچه بهتر شما مشتریان عزیز میکوشد

خدمات سویفت

سیستم سویفت یگانه سیستم جهانی در امور مالی که از آن بانکهای تمام جهان استفاده مینمایند در تمام انتقالات که به خارج از کشور ارسال میگردد با استفاده از همین سیستم به شکل 

بانکداری اسلامی

بانک ملی افغان بخش بانکداری اسلامی را در اواخر سال 1388 افتتاح نمود تا از آن طریق توانسته باشد خدمات معیاری بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) را نیز در کشور .

انتقالات

انتقال سریع پول به تمام نقاط جهان در کمترین وقت

0.515

1PKR

0.467

101.60

1GBP

96.80

84.76

1EUR

81.16

76.80

1USD

75.60

فروش

اسعار

خرید


اخبار جدید

 • دستاآورد دیگر !
  بانک ملی افغان نمایندگی جدید خویش را در اداره ثبت مرکزی واقع چمن حضوری در کنار ادارات صادر کننده جواز نامه و ریاست های مالیه دهندگان بزرگ، متوسط و کوچک با حضور جلالتمآب داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رئیس جمهور، محترم شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محترم عبدالله رقیبی معین عواید و گمرکات، محترم محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و صنایع، هیئت عامل بانک و سایر اشتراک کنندگان افتتاح نمود.در این مرکز بزرگ تمام خدمات مانند درخواست برای هرگونه جواز نامه، تصفیه مالیات و جمع آوری عواید در بانک ملی افغان تحت چتر واحد ارایه گردیده و هموطنان عزیز میتوانند بصورت سهل و سریع خدمات معیاری را دریافت نمایند. ...
  2019-01-02
 • امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وپوهنتون تعلیم وتربیه
  به اساس تفاهمنامه که فی مابین رهبری بانک ملی افغان و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به امضا رسیده است، کارمندان و محصلین پوهنتون محترم میتوانند معاش ماهوارخویش را از طریق خدمات (پی رول) این بانک در سراسر افغانستان در کمترین زمان ممکن بدست بیاورند امضای این تفاهم نامه گامی موثر در ایجاد شفافیت بشتر مالی برای پوهنتون محترم و تقویت حکومت داری خوب میباشد...
  2017-06-18
 • امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وتصدی مسافربری ملی بس
  به اساس تفاهمنامه که فی مابین رهبری بانک ملی افغان وتصدی مسافربری ملی بس به امضا رسیده است، کارمندان تصدی محترم میتوانند معاش ماهوارخویش را از طریق خدمات (پی رول) این بانک در سراسر افغانستان در کمترین زمان ممکن بدست بیاورند امضای این تفاهم نامه گامی موثر در ایجاد شفافیت بشتر مالی برای تصدی محترم و تقویت حکومت داری خوب میباشد....
  2017-06-18
 • اطلاعـیه بانک ملی افغان
  بتاسی ازقرارقضائی نمبر (32) 1389/06/30 ریــاست محترم محکمه استینـــاف ولایت کابل و گزارش تاریخی 13/10/1395 هئیت محترم تطبیــق قرارنمبر فوق مارکیت تجارتی گــــلزاد منـدرج قباله شرعی (46 بر576 )مورخ 1382/03/28 ملکیــت محترمان محمد داود و محمد اشرف ولدان محمد عارف واقع بره کی شهرآرا ناحیه دوم شهر کابل که به تضمیــن قرضه محمد داود و محمد اشــرف گلزاد نزد بانک ملی افغـان گذاشتـه شده بود ومیعاد قرضه بدون تصفیه بسررسیــده وشرکت متذکره بابت اصل قرضه و تکتـانه مقروض بانک میباشد ازطریق داوطلبی ومزائیده بفروش برسد، شرکتـــها واشخاص حقیقی که خواهــش خرید جایداد مذکور را داشتــه باشند درخواست های خویــش را از تاریخ نشراعلان الی 21 یوم به مدیــریت عمومی حصــول قروض بانک ملی افغان بسپارند، شرطنامه راملاحظه و تضمین نقدآ اخذ میگردد ، همچنان به اطلاع تمام مستاجرین مارکیت تجارتی گلزاد رسانیده میـــشود تا از تاریخ نشراعلان الی 20 یوم تمام حسابات شانرا با مالکین جایداد تصفیـــه و جایداد تحت تصرف خویـش را تخلیـه نمایند به مالکیـن جایداد متذکره نیز رسانیـــده میشود تادرمجلس داوطلبی حاضرباشند درغیرآن حق شکایت را نخواهند داشت...
  2017-01-25
اندوخته ها
24/7 آی تی ام
سویفت
قروض