بانک ملی افغان

بانک ملی افغان اولین و پیشگام ترین بانک درافغانستان میباشد که به تاریخ 9 ثور1312 هـ ش تاسیس گردیده است. بانک ملی افغان ساختاربانکداری را در افغانستان معرفی نموده الی تاسیس دافغانستان بانک (1318) و ظایف بانک مرکزی را نیز  به پیش برده و دارای شهرت بیشتر از (90) سال به سطح افغانستان و جهان میباشد. این بانک با سرمایه ابتدایی 9,6 میلیون افغانی به فعالیتهای بانکی خویش آغاز نموده که ازجمله این سرمایه (72) فیصد آن مربوط سکتور خصوصی و (28 ) فیصد آن مربوط سکتور دولتی بود ، این بانک درسال 1355 توسط دولت وقت کاملاً ملی اعلان شد. بانک ملی افغان از بدو تاسیس خویش مصمم است تا درانکشاف ساحات عمده یی مانند تجارت، صنعت تجارتی و زراعت فعالیتهای بانکی خویش را پیش برد، مجهز با تمام انواع امکانات بانکی گردیده و آماده است تا برای مشتریان خویش زمینه ارائه بهترین خدمات بانکی را فراهم نماید. قابل یاد آوری است که بانک ملی افغان دارای 17 نمایندگی به شمول دفتر مرکزی و 4 کونتر در کابل، 22 نمایندگی و 4 کونتر در ولایات و همچنان به تعداد 19 پایه ماشین خود پرداز صرافی در شهر کابل و بعضی از ولایات میباشد. طبق پلان در آینده های نزدیک نمایندگیهای خویش را در سایر ولایات افغانستان ایجاد مینماید. بانک ملی افغان با داشتن تیم کاری مسلکی، متجرب و متعهد برای ارائه خدمات بانکی در خدمت هموطنان عزیز میباشد.