خدمات ماشین های اتومات صرافی

بانک ملی افغان برای سهولت هر چه بیشتر مشتریان خویش خدمات ماشین های اتومات صرافی ارایه میدارد شما میتوانید از صد ها ماشین های اتومات صرافی متصل به سویچ پرداخت ملی یا سیستم تادیات افغانستان معامله بانکی انجام دهید و یا اخذ پول نمایید. برای معلومات هر چه بیشتر به ایمیل و شماره تماس بګیرید.

 شماره تماس: 1312

کارت ماشین های اتومات صرافی ( ATM) /دبت کارت بانک ملی افغان چیست؟

دبت کارت یا ATM کارت بانک ملی ا فغان به شما این امکان را می دهد تا ازطریق ماشین های اتومات صرافی (ATM) بانک ملی افغان به طور 24 ساعته در هفت روز هفته پول نقد خویشرا به شکل سهل و به کم ترین وقت برداشت نمائید.

چگونه میتوانیم دبت/ATM کارت بانک ملی افغان داشته باشیم؟

شما میتوانید با افتتاح نمودن حسابات پس انداز،جاری و معاش در بانک ملی افغان دبت /ATM کارت نیز بدست بیاورید اگر باوجود این هم ATM /دبت کارت تانرا بدست نیاورده اید لطفا همین امروز به یکی از نماینده گی های بانک ملی افغان مراجعه نمائید. با داخل نمودند کود چهار رقمی شما میتوانید پول تانرا از ماشین های اتومات صرافی یا ATM برداشت نمائید .

فواید داشتن دبت/ATM کارت بانک ملی افغان

با انتقال دادن دبت/ ATM کارت به عوض پول فزیکی، شما از مندرس شدن پول کشور تان که هویت ملی ماست جلوگیری نمائید. انتقال دادن حجم زیاد پول فزیکی همیشه مشکل ساز است و خطرات زیادی را در قبال دارد بناءً با داشتن کارت ATM شما میتوانید به طور 24 ساعته و مصئون درهر زمان و مکان پول تانرا حفظ نمائید. رمز یا کود خویشرا حفظ نموده نباید با هیچ کسی شریک نمائید . در صورت فراموشی کود تان شما به هیچ وجه پول برداشت کرده نمیتوانید.

از کارت خویش چگونه محافظت نمائیم

 1. رمز خویشرا بعد از تسلیمی کارت از جانب نماینده بانک، برای بار اول و در هر سه ماه بعد تغیر دهید.
 2. قبل از داخل شدن به اتاق ATM کارت تانرا از بیک یا دستکول تان بیرون نمائید
 3. همیشه یاد تان باشد که کارت تانرا بعد از معاملات دوباره به دستکول خویش بگذارید.
 4. همیشه اویز های برداشتی خویشرا نزد تان نگه دارید و بعدا با صورت حساب ماهانه تان تطبیق نمائید.
 5. همیشه مستقیم روبروی ماشین ATM قرار بیگیرید این عمل شما از دید دیگران جلوگیری مینمائید.
 6. هوشیار باشید در صورتیکه در ماشین اتومات صرافی از قبل کدام نشان یا دیتا تنظیم شده باشد به زودترین فرصت به بخش مسئول راپور دهید.

اجتناب ورزید

 1. هیچ وقت رمز خویشرا با کسی شریک نسازید.
 2. هیچگاه نمبر کارت و پن کود خویشرا ذریعه ایمیل ادرس ارسال نکنید زیرا هیچ بانک رسمی دنیا این معلومات را از شما نمیخواهد.
 3. هیچگاه رمز خویشرا از نمبر موبایل ،تاریخ تولد و یا نمبر موتر تان انتخاب نکنید.
 4. هیچگاه رمز خویشرا بالای کارت یا جای دیگر نوشته نکنید کوشش کنید به حافظه بسپارید.
 5. هر گاه شما سه بار رمز تانرا اشتباه داخل نمائید کارت شما اتومات بلاک میگردد.
 6. هیچگاه در هنگام استفاده دبت/ATM کارت همزمان از موبایل تان استفاده نکنید.
 7. به منظور مصئونیت هر چه بهتر حین برداشت پول از ماشین های اتومات صرافی (ATM) نباید به کسی اجازه دهید تا در پهلوی شما قرار گیرد.
 8. هیچ گاه به صلاحیت خویش به اشخاص دیگر اجازه ندهید که از کارت تان پول برداشت نمائید.
 9. در صورت مفقودی کارت تان به زودترین فرصت به نزدیکترین نماینده گی بانک ملی مراجعه نمائید یا به شماره 1312 بخش خدمات مشتریان بانک ملی افغان تماس بیگیرید تا کارت شما بلاک گردد.

موقعیت ماشین های اتومات صرافی یا ATM

1.دفتر مرکزی بانک ملی افغان ابن سینا وات – فروشگاه نزدیک فواره آب ، رو بروی سرینا هوتل جوار دافغانستان بانک

2.وزیر محمد اکبر خا ن نماینده گی بانک ملی افغان ، سرک 12 وزیر محمد اکبر خان جوار تلویزیون طلوع

3.ارزان قیمت/(احمد شاه بابا مینه) نماینده گی بانک ملی افغان، خوست منګل ټاور منزل دوم جوار شفاخانه احمد شاه بابامینه بین چهاراهی اول و دوم

4.کوته سنگی/(میرویس میدان) نماینده گی بانک ملی افغان ،هوتل اریانا کابل منزل سوم

5.گلبهار سنتر نماینده گی بانک ملی افغان ، منزل چهارم دکان D13 الی 16D گلبهار سنتر چهاراهی ملک اصغر ناحیه دوم کابل

6.کارته سه نماینده گی بانک ملی افغان کارته سه سرک دارالامان ساحه ایوب خان مینه امیری پلازه مقابل خالد ارسلان

7.کارته نو نماینده گی بانک ملی افغان ، بین سرک اول و دوم کاروان مال سنتر منزل دوم

8.دشت برچی نماینده گی بانک ملی افغان ، دشت برچی استگاه تانک تیل مارکیت بهار سرآب

9. سرک سوم پروژه تایمنی، کابل، افغانستان

10. وزارت امور خارجه

11.شرکت برشنا

12.تصدی مواد نفتی

13. ولایت خوست

14.پوهنتون پکتیا

15. چوک گلها، ملی سنتر، شهرنو هرات، افغانستان

16. چوک شهیدان، روبروی د افغانستان بانک، کندهار، افغانستان