بانک ملی افغان اولین وپیشگام ترین بانک درافغانستان میباشد که به تاریخ 9 ثور1312 هـ ش تاسیس گردیده است. بانک ملی افغان ساختاربانکداری را در افغانستان معرفی نموده والی تاسیس دافغانستان بانک (1318) وظایف بانک مرکزی را نیز پیش برده و دارای شهرت 82 ساله به سطح افغانستان و جهان میباشد. این بانک با سرمایه ابتدایی 9,6 میلیون افغانی به فعالیتهای بانکی خویش شروع نموده که ازجمله این سرمایه (72) فیصد آن مربوط سکتور خصوصی و (28 ) فیصد آن مربوط سکتور دولتی بود ، این بانک درسال 1355 توسط دولت وقت کاملاً ملی اعلان شد.

بانک ملی افغان حسابات جاری را به مشتریان انفرادی، انستتیوت ها و مشتریان تجارتی پیشکش مینماید. بانک ملی افغان با حسابات جاری، امتیازات بی نظیر را پیشکش مینماید. اگر شما دارای یک تجارت کوچک/متوسط هستید ویا تجارت شما در چندین شهر گسترش یافته است، در این صورت حساب جاری بانک ملی افغان صرفاً به شما تهیه گردیده است.

حسابات پس انداز بانک ملی افغان مناسب ترین راه های تنظیم عواید مشکل را به شما پیشکش مینماید. حسابات پس انداز خود را افتتاح نموده و عواید را امروز بدست آورید. با افتتاح حسابات پس انداز بانک ملی افغان، نه تنها عواید بدست میاورید بلکه آینده خود را نیز تامین مینمایید. اساساً این حسابات جهت جایگزین نمودن آن احساس ذخیره سازی وجوه که در یک دوره زمانی برای آینده میباشد، ایجاد گردیده است. هر نوع شغل که داشته باشید، مطمئناً کامل ترین راه حل های بانکی را در بانک ملی افغان خواهید یافت. شما میتوانید به نام خود ویا مشترکاً با اعضای فامیل

سپرده های ثابت بانک ملی افغان صرفنظر از نهادهای کوچک/ متوسط با معیادهای کوتاه و متوسط، برای عموم مشتریان تخصیص یافته است. بانک ملی افغان به مشتریانش گزینه های سرمایه گذاری را از سه ماه الی پنج سال فراهم نموده و پس اندازهای مشتریان را که خواهان منفعت قابل توجه در اخیر یک مدت زمانی میباشند، با نرخ های تکتانه رقابتی، نیز در نظر گرفته است. سپرده های ثابت نیازهای پس انداز شما را تاًمین مینماید.


بانک ملی افغان خدمات را در بخش های حسابات جاری حسابات پس انداز حسابات معیادی برای شما مشتریان فراهم میسازد بانک ملی افغان اولین و با اعتبار ترین بانک در افغانستان


ادامه مطلب

اندوخته ها

مشتریان گرامی بانک ملی افغان میتوانند حسابات خود را با استفاده از آنلاین بانکنگ بانک ملی افغان چک نمایند بانک ملی افغان برای سهولت هرچه بهتر شما مشتریان عزیز میکوشد


ادامه مطلب

آنلاین بانکنگ

سیستم سویفت یگانه سیستم جهانی در امور مالی که از آن بانکهای تمام جهان استفاده مینمایند در تمام انتقالات که به خارج از کشور ارسال میگردد با استفاده از همین سیستم به شکل 


ادامه مطلب

خدمات سویفت

بانک ملی افغان بخش بانکداری اسلامی را در اواخر سال 1388 افتتاح نمود تا از آن طریق توانسته باشد خدمات معیاری بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) را نیز در کشور .


ادامه مطلب

بانکداری اسلامی
© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
دالر ۶۹.۱۲ ۶۸.۰۲
ایرو ۷۶.۴۴ ۷۳.۸۴
پوند ۹۸.۲۵ ۹۵.۴۵
آخرین اپدیت Mar-06- 2016