امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وتصدی مسافربری ملی بس

about bma Bank-e-Millie Afghan


به اساس تفاهمنامه که فی مابین رهبری بانک ملی افغان وتصدی مسافربری ملی بس به امضا رسیده است، کارمندان تصدی محترم میتوانند معاش ماهوارخویش را از طریق خدمات (پی رول) این بانک در سراسر افغانستان در کمترین زمان ممکن بدست بیاورند امضای این تفاهم نامه گامی موثر در ایجاد شفافیت بشتر مالی برای تصدی محترم و تقویت حکومت داری خوب میباشد.

© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 69.29 68.07
EUR 83.39 79.79
GBP 94.12 89.32
Last Updaed : Sep-19- 2017